Het kiezen van een natuurbegraafplaats

"We hebben samen een prachtig plekje uitgezocht"

  Voor eeuwig bij elkaar, onder een prachtige boom.

In Nederland zijn op dit moment veertien begraafplaatsen die natuurgraven aanbieden. Sommige van deze begraafplaatsen zijn traditionele begraafplaatsen met een natuurlijke uitstraling of met een apart terrein waar natuurgraven worden uitgegeven. Op andere begraafplaatsen wordt primair begraven om bestaande of nieuwe natuur te verbeteren of te ontwikkelen. De nieuwste natuurbegraafplaatsen behoren alle tot deze categorie. 

Andere verschillen

Behalve verschillen in opzet en doelstelling zijn er ook verschillen in de prijs van een graf, de soorten graven, de graftekens die zijn toegestaan, de duur van de grafrust, enzovoort.

Volg uw gevoel

Volg bij het kiezen van een natuurbegraafplaats uw eigen gevoel. Houdt er rekening mee dat de meeste natuurbegraafplaatsen in Oost Nederland liggen. Oriënteer u op het Internet en maak aan de hand hiervan een eerste selectie. Bezoek dan een aantal natuurbegraafplaatsen om de sfeer in de praktijk te ervaren. Neem voldoende tijd om een keuze te maken.

Een veel gestelde vraag :

Kan ik mijn dierbare die begraven is laten opgraven en herbegraven op de Natuurbegraafplaats ?

Antwoord :

Op- en herbegraven is altijd mogelijk, wel rekening houden met de wettelijke termijn van 10 jaar grafrust. Er een verlof (toestemming) nodig van de Burgemeester in de Gemeente waar het stoffelijk overschot is begraven.